Poezie…

Poezie,
Lacrimă frântă în unduirea timpului,
Iluzie vie… Iluzie moartă
a unor iubiri vremelnice…

Poezie,
Nisip scurs în mişcarea clepsidrei,
Metaforă încrucişată cu destinul,
Idilică cuvântare din vremuri de odinioară…

Poezie,
Condei aprins de flacăra iubirii,
A stoicilor corvoadă,
Neînfrânată de cutezătorii sceptici…

Poezie,
Artă firavă, tainică simţire,
Pură nebunie, simplă veşnicie
Caldă, cristalină, candidă iluzie…

Categorii: Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *